Tarieven & Vergoeding

Ditzo, De Amertsfoortse;

DSW, Stad Holland, inTwente;

ONVZ, VvAA zorgverzekering, PNOzorg;

Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea,

One Underwriting Health, De Friesland.

A.S.R.

DSW

ONVZ

Zilveren Kruis

In 2021 zijn wij een contract aangegaan met:
 
Bent u verzekerd bij een verzekeraar zonder contract met  Meerdimensionaal Fysiotherapie? Geen probleem, u blijft van harte welkom. Het verschil is dat u zelf onze nota ontvangt, aan ons betaalt en de nota zelf bij uw zorgverzekeraar indient ter declaratie. Of en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw gekozen polis en verzekeraar en of uw indicatie voorkomt op de Chronische Lijst (Lijst Borst). Voor COPD en artrose gelden andere regels.
 
Heeft u geen aanvullende verzekering, bent u door het aantal zittingen van uw aanvullende polis heen of bent u verzekerd bij een verzekeraar, waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan gelden onderstaande tarieven.
Fysiotherapeutische hulpmiddelen, zoals probe, tape of ademspiertrainer en verhuurkosten van bekkenbodemtrainers worden apart in rekening gebracht.
Bent u verhinderd?  Laat het uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch weten. Van afspraken die niet worden nagekomen of binnen 24  uur ervoor worden afgezegd, wordt 100% aan u in rekening gebracht. Wanneer het gaat om een afzegging i.v.m. coronaklachten, geldt de coulanceregeling.
 
Meerdimensionaal Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden van een dienst of het percentage van vergoeding. Dit is gekoppeld aan uw verzekeringspolis en daarmee een zaak tussen u en uw verzekering.
 

DTF / Verwijzing

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft van uw huisarts of specialist om voor behandeling naar de praktijk te komen. Uitzonderingen hierop zijn het hebben van een chronische indicatie, de indicaties artrose en COPD en voor sommige polissen de indicatie "fysiotherapie aan huis". Bent u verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, controleer dan voor uw bezoek aan ons of u een verwijzing nodig heeft. Zo ja, dan neemt u deze mee naar uw 1ste afspraak.
 

Tarieven

Behandeling
Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Zitting specialistische fysiotherapie
Zitting geriatriefysiotherapie
Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvragen
Intake & onderzoek na screening/verwijzing
Instructie / overleg fysiotherapie mantelzorg cliënt aan huis
Toeslag aan huis*
Toeslag in een instelling*
MDO (MultiDisciplinair Overleg)
(Incl. schriftelijke voorbereiding, 30 min. overleg op
lokatie, administratieve verwerking overleg)
Telefonisch consult
Rapportage huisarts
Rapportage zorgverlener
Kosten
Kosteloos
€37,75
€47,75
€47,75
€47,75
€60,00
€10,00
€7,50
€75,00
€15,00 /15 min.
€20,00
€20,00
Fysiotherapeutische hulpmiddelen, zoals probe, tape of ademspiertrainer en verhuurkosten van bekkenbodemtrainers worden apart in rekening gebracht.
 

Strippenkaarten

 1 

10 zittingen

  • à 30 minuten t.w.v. € 377,50               €350,00

  • Geriatrieft. aan huis t.w.v. € 577,50      €500,00

 2

20 zittingen

  • à 30 minuten t.w.v. €755,00             €700,00

  • Geriatrieft. aan huis t.w.v.€1155,00    €900,00

Pakket Bekkenbodem Vitaal

 

10 zittingen à 40 minuten + gratis MAPLe-probe

t.w.v. € 537,50

voor € 450,00

In beweging met dementie

   (Alleen in De Bilt/ Bilthoven)

Wekelijks 45 minuten fysiotherapie aan huis

door een KRF-geregistreerd geriatriefysiotherapeut

€525,00 per kwartaal / 11 sessies