top of page

Klachtenregeling

Mocht het gebeuren dat u ontevreden bent over uw behandeling of de communicatie daar omheen, dan nodig ik u uit dit aan mij kenbaar te maken. U bent dan van harte welkom om hierover in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Meerdimensionaal Fysiotherapie is aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie  van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u een klachtenfunctionaris inschakelen. Meer informatie hierover vindt u hier.
coffee op hout-2714970_1920.jpg
bottom of page