top of page

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden
1.          Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen
             u als patiënt en de fysiotherapeut.
 
2.          Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Van afspraken die niet of te laat
             geannuleerd worden, wordt 50% in rekening gebracht.
 
3.          Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 
4.          U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL13ASNB0948598751  ten name van
             Meerdimensionaal Fysiotherapie te De Bilt. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het
             betalingskenmerk.
 
6.          Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een
             aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
7.          De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te
             voldoen.
8.          Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben
             ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn
             een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke
             consumentenrente.
9.          Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
             rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
10.        Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de
             gedeclareerde  bedragen, komen voor uw rekening.
11.        Meerdimensionaal Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden van een
             dienst of het percentage van vergoeding. Dit is gekoppeld aan uw verzekeringspolis en daarmee een
             zaak tussen u en uw verzekering.
bottom of page