top of page

Uw behandelaar

In 1994 studeerde Miriam van Hartevelt als fysiotherapeut af aan Hogeschool Eindhoven. Daarnaast heeft zij 2 post hbo-opleidingen afgerond, Modulaire Opleiding Bekkenfysiotherapie en Modulaire Opleiding Geriatriefysiotherapie. Deze basis is aangevuld met structurele scholing op het gebied van (pre)revalidatie, geriatrie, cardiologie, buikwand- en stuitproblematiek, bekkenfysiotherapie en INDIBA-therapie. Zowel intramuraal als binnen de eerste lijn heeft zij met veel plezier gewerkt in de (psycho)geriatrische revalidatie. De verschuiving van specialistische zorg van intramuraal naar thuis is daarin ervaren als een verrijking van haar vak. 

Naast behandelaar is zij werkzaam geweest als gastdocent op de Modulaire Opleiding Bekkenfysiotherapie, heeft zij mogen spreken op het symposium Geriatric and Neurological Pelvic Floor Disorders, nam zij deel aan de klankbordgroep ter bevordering van de continentiezorg voor ouderen en houdt zij zich bezig met het ontwikkelen van therapie ondersteunende en zorgpreventieve interactieve lezingen en workshops.

 

20210130_pixabay_wongbaoyi_medical-51683
  • LinkedIn

Cursussen

Cursussen

Een greep uit gevolgde nascholing:

 

'Buikwandrevalidatie', cursus NPI (2023)
'Pre- en postoperatieve fysiotherapie bij grote buikoperaties en littekenbreuken', lezing KNGF

'Snijzaal masterclass: Buik | Bekken | Lage rug van de vrouw', scholingsdag Women's Health Academy

'W.H.A. Diastaseproblematiek diagnose en behandeling', cursus Women's Health Academy

'Fit voor en na een operatie', cursus The Physiology Academy

‘Traumatologie en fractuurbehandeling’, cursus NPI

'Permissive Weight Bearing (PWB)', webinar NPI 


'Stuitproblematiek in de bekkenfysiotherapie', nascholingsdag Profundum Academy

'Bijscholing stuitnetwerk', nascholingsdag Profundum Academy

'Rost Therapy, Coccygodynie: online en praktijkcursus'

'Pelvic Pain: Organ-Based Pain' ICS Masterclass (2024)

'Lichen Sclerosus en Lichen Planus', webinar NVFB (2023)

'Chronic Pelvic Pain, Neuropelveologie: The Nervous System Connects it All', IUGA Workshop (2023)

'Rectale ballontraining', nascholingsdag SOMT (2023)

'Low anterior resectie syndroom', congres ProFundum Academy

'De Overgang', congres NPI
'Functionele Elektro Stimulatie in de bekkenfysiotherapie', nascholingsdag Profundum Academy
'POPQ, s-POPQ, BBSFO en het herkennen van avulsies: Het totale bekkenbodemonderzoek', nascholingsdag Profundum Academy
'Rugklachten en bekkeninstabiliteit', cursus NPI i.s.m. Spine & Joint Center Rotterdam
'Fysiotherapie in de pre en post partum gezondheidszorg', cursus NPI
'Fysiotherapie bij bekkenbodemproblematiek', cursus HMN Utrecht

'Hartfalen voor eerstelijns fysiotherapeuten’, cursus Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)
‘Beweegprogramma's deel 2: 'Coronaire hartaandoeningen',  cursus NPI
‘Perifeer arterieel vaatlijden en training’, cursus NPI
'CVRM', cursus Pro Educations
'Masterclass Ademspiertraining', cursus NPI

'Beweeginterventie Dementie', cursus Pro Education

'Paratonie en andere motorische stoornissen bij dementie' Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)

'Opsporen van valrisico bij ouderen', e-learning Veiligheid.NL

INDIBA-therapie, theorie- en praktijkscholing. (2023, 2024)

bottom of page