top of page
passiflora-588757__340.jpg

Uw behandelaar

Mijn naam is Miriam van Hartevelt. Ik ben Bekkenfysiotherapeut, CKR-geregistreerd Geriatriefysiotherapeut en MSc i.o..

Tijdens mijn opleiding fysiotherapie en mijn werk in het zwembad met therapeutische doelgroepen ontwikkelde ik 2 favoriete aandachtsgebieden, incontinentieproblemen en revalidatie. Dit heeft geresulteerd in 2 specialisaties, bekken- en geriatriefysiotherapie. Nu, 25 jaar later, zijn deze gebieden voor mij in mijn werk volledig verweven. 2017 mocht ik hierover spreken op een symposium voor bekkenfysiotherapeuten `Geriatric and Neurological Pelvic Floor Disorders` met de lezing `Options/evidence of pelvic physiotherapy for PFD, focussed on the elderly woman`.

De combinatie bekken- en geriatriefysiotherapie werkt voor mij complementair naar beide richtingen.

Fysiotherapie is voor mij koken met kennis en ervaring vanuit meerdimensionaal perspectief, waarbij richtlijnen belangrijk, maar niet bepalend zijn en de verrichtte klinimetrie (testen en vragenlijsten) zinvol moet zijn. Tegenwoordig doe ik dit vanuit eigen keuken, Meerdimensionaal Fysiotherapie. Iedere cliënt verdient zijn of haar eigen recept. Samenwerking en het up to date houden en uitwisselen van kennis en kunde zijn voor mij hierin essentieel. Koken kost aandacht en tijd, fysiotherapie en herstel ook. Ik vind het belangrijk de tijd en de aandacht, die u nodig heeft voor uw herstel, ook daadwerkelijk te kunnen bieden.

 

Naast behandelen heb ik het altijd leuk gevonden mij bezig te houden met ontwikkeling van mijn vak. Enkele voorbeelden zijn gastdocent aan de Modulaire Opleiding Bekkenbodemfysiotherapie over bekkenbodemproblemen tijdens en na je zwangerschap; het schrijven van de cursussen Bekkenbodem- en Blaastraining in groepsverband,  Kraamzorg aan de basis (voor kraamverzorgenden) en Bekkenbodemtraining & Buikdrukregulatie; het onder supervisie schrijven van een fysiotherapeutisch onderzoeks- en behandelprotocol voor een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van ITS Nijmegen over de fysiotherapeutische behandeling van urineverlies tijdens de zwangerschap. Het bevorderen van (vroeg-)signaleren, preventie van het ontstaan/verergeren van klachten en drempelverlaging tot het zoeken naar deskundige hulp stonden hierin altijd centraal.

 

In 2015 mocht ik aansluiten bij de klankbordgroep Bekkenbodemproblematiek bij kwetsbare ouderen, een gemeenschappelijk project van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB) ter bevordering van de zorg voor (kwetsbare) ouderen met bekkenbodemdysfunctie gerelateerde problematiek.

Als geriatriefysiotherapeut heb ik ervaring met (psychogeriatrische) revalidatie, zowel binnen een instelling als in de 1ste lijn, aan huis, valpreventievescreening en -training en als beweegcoach dementie.

 

 

 

camera-3635458_1920.jpg
Foto volgt
Over mij

bottom of page