top of page

 

 

 

Geriatriefysiotherapie

 

 

 

Als bewegen niet meer vanzelfsprekend is.
Gaat uw conditie achteruit of neemt de kracht in uw benen
af? Is overeind komen moeilijk en raakt uw evenwicht wel
eens verstoord?
Iedere dag bent u afhankelijk van het functioneren
van uw lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed
functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend.
Lopen, traplopen, fi etsen, wassen, aankleden of
huishoudelijke activiteiten worden dan moeilijker en de
kans op vallen neemt toe.
De geriatriefysiotherapeut biedt uitkomst!

 

Geriatriefysiotherapeut

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. Hij helpt ook patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Gezinsleden en mantelzorgers

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie is een specialistenvereniging die zich ten doel stelt de ontwikkeling en de toepassing van gespecialiseerde fysiotherapie ten behoeve van de gezondheid en het welzijn voor kwetsbare ouderen. Meer informatie vindt u op de website van de NVFG

 

 

 

 

 

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise. 

bottom of page