top of page

Valpreventie & screening

oude-vrouw-vallen-binnen-400x267.jpg

Vallen is bij 65-plussers de grootste oorzaak van het op de spoedeisende hulp komen. In 2019 belandde er iedere 4 minuten één. Vallen is dus iets om bij stil te staan. Het kan tot grote problemen leiden. Zichtbaar, zoals kneuzingen en botbreuken, maar ook onzichtbaar, zoals een hersenschudding (of ernstiger) en angst. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst verhoogt de kans nogmaals te vallen en moeilijke situaties en activiteiten te gaan vermijden. Hierdoor neemt het risico toe op vallen, het zich eenzaam gaan voelen, steeds meer hulp en zorg nodig hebben, maar ook op het ontwikkelen of verergeren van incontinentieklachten.

Met de huidige lockdown bewegen we minder. Het valrisico neemt daardoor toe. Een geriatriefysiotherapeut kan met u een persoonlijk plan opstellen om uw valrisico te verkleinen. Zij komt hiervoor aan huis.​​                
Vallen kan tot grote problemen leiden. Zichtbaar, zoals kneuzingen en botbreuken, maar ook onzichtbaar, zoals een hersenschudding (of ernstiger) en angst. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst verhoogt de kans nogmaals te vallen en moeilijke situaties en activiteiten te gaan vermijden. Men durft bijvoorbeeld de deur niet meer uit, op bezoek te gaan, blijft meer zitten en ziet langzaam steeds minder mensen. Hierdoor neemt het risico toe op vallen, het ontwikkelen of verergeren van incontinetieklachten,  het zich eenzaam gaan voelen en steeds meer hulp en zorg nodig hebben.
 
Vallen onder ouderen komt veel voor. Dagelijks belandt iedere 5 minuten een oudere op de spoedeisende hulp na een val. Dat zijn 108.000 ouderen per dag! (Bron: Veiligheid.nl). In 2018 overleden er dagelijks gemiddeld 13 mensen ten gevolge van een val. Dit maakt vallen iets om toch even bij stil te staan
Bent u gevallen? Bent u af en toe bang om te vallen of kent u iemand in uw omgeving, die hiermee te maken heeft? Blijf er niet mee zitten! Een gerichte valpreventietraining is dan interessant voor u. Uw geriatriefysiotherapeut kijkt, samen met u, naar de mogelijke oorzaken en schrijft voor u een trainingsprogramma op maat. Wil u weten wat u zelf kunt doen om uw valkans te verkleinen?  Neem vrijblijvend contact op.
 
Hulpmiddelen
vicieuze cirkel vallen.png
Afbeelding1.png
bottom of page